جلسات راستی آزمایی مبتنی بر عملکرد مرداد لغایت آذر سال 94


برگزاری پانل پرداخت مبتنی بر عملکرد در اجلاس معاونین درمان سراسر کشور


چلسه صحت سنجی بیمارستان های شهید محمدی،شریعتی،کودکان و ابن سینا


چلسه آموزشی جهت رابطین قاصدک بیمارستان ها


چلسه هم اندیشی چالش های ضریب کیفی


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان دانشگاه برتر در اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد برتر معرفی شد


جلسه هم اندیشی پرداخت مبتنی بر عملکرد با روسای بیمارستان ها


صحت سنجی اطلاعات پرداخت مبتنی بر عملکرد در چهار ماه اول سال94


شروع به کار دبیرخانه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه


 

 

امتیازدهی