اداره امور بیمارستانها:

 سلامت مادران:

1-نظام مراقبت مرگ مادری:

نسبت مرگ و میرمادران از عوارض بارداری و زایمان از مهمترین شاخصهای توسعه در هر کشور می باشد بیشترین علت مرگ مادران بدلیل خونریزی،زایمان سخت،فشار خون بالا ،عفونت ها می باشدمرگ مادران جزء مرگ های غیر قابل قبول محسوب می شود چرا که بسیاری از علل مرگ و میر اشاره شده قابل پیشگیری است با مرگ مادر خانواده عضو اصلی خود را بربای مدیریت و مراقبت از کودکان از دست می دهد بدین ترتیب مرگ و ناتوانی مادران در بقاء کودک،خانواده و توسعه جامعه نقش به سزایی دارد و کاهش میزان مرگ و میر مادران از تعهدات مهم کشورها ست به همین منظور طبق نظام کشوری مرگ مراقبت مرگ مادر  برنامه های ذیل در استان حال انجام می باشد:

الف:-برگزاری کمیته مرگ و میر مادران باردار(از زمان بارداری-تا 42 روز پس از زایمان)

ب:-پرسشگری از موارد مرگ و میر مادران باردار استان

ج:-کاهش میزان مرگ و میر مادران بر اساس شاخصهای کشور در هر سال

د:ارسال case Report مرگها به بیمارستانها جهت طرح در کلاسهای آموزشی و جلسات

 

2- بیمارستانهای دوستدار مادر :

بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که در آن هر مادری در هر زمانی از بارداری، زایمان و تا 6 هفته پس از زایمان با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه کرد خدمت موثر دریافت کند به طوریکه سلامت جنین و نوزاد او نیز در این مکان تامین گردیده و از مهمترین اهداف این معاونت گسترش این بیمارستانها از طریق:

الف:کاهش سالیانه میزان سزارین های غیر ضروری در بیمارستانهای استان

ب: ترویج روشهای متنوع انجام زایمان طبیعی شامل :زایمان بی درد دارویی، زایمان کم درد غیردارویی ،زایمان در آب در استان

ج:ترویج کلاسهای آمادگی برای زایمان

 

 3-طرح استاد معین:

با توجه به اینکه در اکثر شهرها ی استان یک متخصص زنان حضور دارد و ناچار به قبولی آنکالی 30 شب و انجام حجم عظیمی ازکارها هستند احتمال خطا در تصمیم گیری آنان بالا می رود در بررسی مرگ مادر مشخص شده چنانچه این افراد در زمان تصمیم گیری برای نجات جان مادر با متخصص دیگری مشورت می کردند احتمال Mismanagement کاهش می یافت ضمناًچنانچه پذیرش بیماران در شهرستانها دچار مشکل شود تماس با آنکال هیات علمی شرایط پذیرش را تسهیل می نماید بنابراین طبق دستورالعمل اداره سلامت مادران این طرح در تمام دانشگاهها باید اجرا گردیده به همین منظور ازسال گذشته این طرح در استان اجرا شد و هرماه لیست آنکالی متخصصین زنان،بیهوشی،داخلی قلب و جراحی به همراه شماره تلفن آنها به شهرستانها  اعلام می گردد

 

4-پیگیری مادران باردار پرخطر

هرماهه لیست بیماران ارجاعی از بیمارستانها و علل ارجاع آنها، و در نهایت وضعیت مادر به این معاونت ارسال می گردد و از طرفی از آنجائیکه بعضی از مادران پرخطر در بیمارستانها علی رغم توصیه پزشکان مبنی بر ادامه درمان،با رضایت شخصی ترخیص گردیده ، یا مادرانی که پس از ترخیص بنا به توصیه پزشک معالج نیاز به پیگیری های ویژه ای داشته مشخصات آنها توسط بیمارستانهابه این معاونت اعلام می گردد و کارشناسان سلامت مادر این معاونت وضعیت این مادران را جهت شناسایی و پیگیری در مراکز درمانی روستایی و شهری به اطلاع کارشناسان سلامت مادران معاونت بهداشتی می رساند.

 

 

 

 

 

سلامت نوزادان

1)احیاء نوزاد:

احیاء نوزاد در زایشگاهها ،بخشهای نوزادان وNICU  از اهمیت ویژه ای برخورداراست ،احیاء صحیح وبه موقع تعداد زیادی از مر گهای نوزادی را کاهش خواهد داد لذا به منظور نیل به این هدف CD  وکتابچه های آموزشی وکلاسهای آموزشی جهت پرسنل دست اندرکار واحدهای نوزادان وزایمان ارائه گردیده وآموزش وارتقاء کیفی مستمر بخشهای بیمارستانی می تواند کمک کننده باشد.  

 

 

2)سطح بندی خدمات پریناتال:

 بر اساس بررسی های بعمل آمده با انجام طرح سطح بندی خدمات پریناتال مرگ ومیر شیرخواران به میزان زیادی کاهش خواهد یافت .درحال حاضر گرچه شاخص مرگ مادران طی سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه ای یافته اما شاخص مرگ نوزادان طی بیش از یک دهه گذشته در کشور کاهش قابل ملاحظه ای نیافته  .به همین دلیل ودر پاسخ به این نیاز  سطح بندی خدمات پریناتال در دستور کار وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی قرار گرفت تا با پیاده نمودن صحیح آن بهبود وارتقای عدالت در توزیع امکانات کشور وتحکیم جایگاه ونقش تولیتی وزارت بهداشت در ارائه سلامتی محقق گردد.

تعاریف:

سطح 1 : هدف کلی این سطح ارایه خدمات پایه به مادران ونوزادان کم خطر است .حداقل امکانات مورد نیاز این سطح عبارتند از:امکان احیا وتثبیت مادر ونوزاد،پایش مراقبت روتین مادر ونوزاد سالم ،ارائه خدمات به مادران باردار ونوزادان ترم وکم خطر

سطح 2: ارائه خدمات تخصصی به مادران باردار با سن حاملگی 32-36 هفته و وزن بیشتر از 1500 گرم، امکان احیا وتثبیت مادران ونوزادان، امکان مراقبت از مادران با خطر متوسط بارداری ،زایمان وپس از زایمان

سطح 3: ارائه خدمات فوق تخصصی مادران و NICU  است که به معنی حضور دایمی پرسنل وامکانات تخصصی وفوق تخصصی برای زنده نگه داشتن وارائه خدمات به مادران ونوزادان تا زمان لازم است.

3)نظام مراقبت مرگ نوزادی :

از سال  1388نظام مراقبت مرگ نوزادان با GA.  22هفته تا 29 روز بعداز تولد در  داخل بیمارستانها براساس فرمهای تنظیم شده وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به اجرا در آمده  واز طریق سیستم پورتال به وزارت مطبوع ارسال می گردد.

4)مراقبت هم آغوشی:

همه ساله حدود20 میلیون نوزاد با وزن پایین متولد میشوند که تعداد زیادی از آنهادر کشورهای کمتر توسعه یافته هستند . مراقبت از چنین نوزادانی باری بر سیستمهای اجتماعی وبهداشتی جامعه دارد. مراقبت مادرانه آغوشی روش موثر ی برای براوردن نیازهای گوناگون نوزادان از قبیل حفظ درجه حرارت ،تغذیه، محافظت از عفونت ،ایمنی ،عطوفت وتطابق بهتر وزودتر عمل بلع وساکینگ وتنفس است .این روش برای اولین با ر توسط ری مارتینز در بوگوتای کلمبیا معرفی شد که به عنوان جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری ناقص ونامتناسب از نوزادان نارس که بر مشکلات اولیه فائق آمده بودند وفقط نیاز های تغذیه ای ورشدی داشتند اجرا شد.تقریبا دو دهه تحقیقات وتجربه نشان داده است که کاربرد KMC فراتر از یک جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری است.

هدف :توسعه مراقبت هم آغوشی در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان(NICU) و بستر سازی جهت توسعه این گونه مراقبت در کلیه بخشهای نوزادان است.

نظام مراقبت مرگ کودک:

نسبت مرگ ومیر کودکان از مهمترین شاخصهای توسعه کشورهاست وبراساس اهداف توسعه هزاره که در سال 2000 میلادی مورد تعهد کشورهای جهان قرار گرفت نسبت مرگ ومیر کودکان در این کشورها تا سال 2015 میلادی باید 75 درصد نسبت به سال 90 کاهش یابد. ترسیم دقیق چهره مرگ ومیر کودکان درجامعه به منظور شناسایی علل بروز ویا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ وطراحی مداخله به منظور حل مشکلات وجلوگیری از وقوع مرگهای مشابه از جمله مهم ترین راهکارها برای ارتقای سلامت کودکان است.نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه از نیمه دوم سال 1385 به صورت آزمایشی در دانشگاههای کشور آغاز شد.وبه صورت کشوری از اول سال 1386 در سراسر دانشگاههای کشور به اجرا در آمد.

پرسشنامه لررسی مرگ کودک شامل 4بخش با توجه به سیر بیماری تا فوت کودک تنظیم گردیده است.

 

سلامت کودک و نوزاد:

1-برگزاری کمیته درمان ودانشگاهی بررسی مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه استان

2-ارسال آمار مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه از طریق سایت به ادراه سلامت کودکان

3-برگزاری کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد

4-ارسال آمار مرگ و میر نوزادان از طریق سایت به ادره سلامت نوزادان

5-اجرای سطح بندی خدمات پریناتال در استان

6-برگزاری کمیته دانشگاهی پریناتال 

7-کاهش مرگ ومیر کودکان زیر 5 سالبر اساس شاخصهای کشوری

 

شرح وظایف واحد نوزادان

1-پیگیری برگزاری کارگاههای تربیت مربی احیاء نوزاد در منطقه غرب استان

2-پیگیری مستمر برگزاری کارگاههای آموزشی احیاء نوزاد توسط مربیان دوره دیده بیمارستانها در بیمارستانهای استان

3-تکمیل چک لیست سطح بندی خدمات پریناتال شهرستانهای استان

4-آنالیز نیازمندیها وکمبودهای هر بیمارستان و پیگیری برآورد هزینه های لازم با همکاری واحد تجهیزات پزشکی

5-پیگیری برگزاری سالیانه کمیته پریناتال دانشگاهی

6-جمع آوری کلیه فرمهای ثبت مرگ نوزادان استان از ابتدای سال 90 از رابطین مرگ نوزاد بیمارستانها وانتقال آنها به برنامه اکسل به منظور آنالیز داده ها ونظارت کامل بر حسن اجرای  تکمیل فرمها توسط رابطین

7-شرکت در کارگاهها وسمینارهای مربوط به سلامت نوزادان

8-کنترل دقیق انتقال آمار مرگ ومیر بیمارستانها به سایت مربوطه وتطابق آن با آمار معاونت بهداشتی

9- پیگیری واجرای دستورالعملهای وزارت متبوع در خصوص احیاء نوزاد ،مراقبت هم اغوشی، سطح بندی خدمات پری ناتال وثبت نظام مرگ نوزاد

10- فعال سازی کمیته های مرگ نوزادان در بیمارستانهای استان

 

شرح وظایف واحد کودکان 1-59 ماهه

1-جمع آوری کلیه فرمهای ثبت مرگ کودکان 1-59 ماهه  استان از ابتدای سال 90 از رابطین مرگ کودکان بیمارستانها وانتقال آنها به برنامه اکسل به منظور آنالیز داده ها و  نظارت کامل بر حسن اجرای  تکمیل فرمها توسط رابطین

2- پیگیری برگزاری کمیته های مرگ کودک 1-59 حوزه درمان هر 6ماه وکمیته دانشگاهی هر سال یکبار

3-شرکت در کارگاهها وسمینارهای مربوط به سلامت کودک

4-کنترل دقیق انتقال آمار مرگ ومیر داخل بیمارستانی به سایت مربوطه وتطابق آمارهای مرگ خارج بیمارستانی با آمار معاونت بهداشتی

5-فعال سازی کمیته های مرگ کودکان 1-59 ماهه بیمارستانها ی استان

6- تهیه وتنظیم سناریو های مرگ کودکان  قابل پیشگیری که در آن قصور صورت گرفته

7- پیگیری واجرای دستورالعملهای وزارت متبوع در خصوص ثبت نظام مرگ کودک 1-59 ماهه

 

امور بیمارستانها و مددکاری:

1-بررسی نامه های ریاست جمهوری در دور سوم سفر به استان و معرفی مراجعین به مراکز درمانی

2-معرفی بیماران بی بضاعت جهت  تخفیف فرانشیز به مراکز درمانی تابعه

3-بازدید از مزاکز درمانی تابعه

4-بررسی و تامین نیازمندیهای پرسنلی و تجهیزاتی بیمارستانها

 

واحد بیماران خاص: 

این واحد وظیفه برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برمراکز بیماران خاص شهرستانها را به عهده دارد و همچنین پل ارتباطی بین این مراکزواداره بیماران خاص وپیوند وزارت متبوع  می باشد. علاوه بر آن برنامه ریزی جهت تأمین تجهیزات، داروها و ملزومات مورد استفاده در بخش های بیماران خاص،اخذ گزارش وآمار از شهرستانها ،نظارت بر ورود اطلاعات آماری از طریق سیستم پورتال و ارسال به اداره بیماریهای خاص و پیوند و ارائه پس خوراند به شهرستانها از جمله وظایف این واحد می باشد.از آنجا که داروهای مصرفی این بیماران مشمول یارانه دولتی می باشدلذا صدورمعرفی نامه با اعتبارمدت زمانی مشخص ازوظایف مهم دیگراین واحدجهت داشتن اطلاعات به روز از بیماران و نحوه مصرف داروهای آن ها می باشد.

  هدف :

ارتقاء سطح سلامت و درمان بيماران خاص و درمان صحيح و بموقع بيماران با توجه ويژه به دو امر دسترسي افراد جامعه به خدمات درماني و استفاده بهينه از امكانات و منابع وهمچنین تعامل با سایر نهادها ومعاونت بهداشتی درخصوص پیشگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماریهای تالاسمی وهموفیلی.

 شرح وظایف:

1-تامین اقلام مصرفی بیماران خاص

2-راه اندازی،توسعه و تجهیز بخشهای تالاسمی و دیالیز

3-معرفی بیماران جهت دریافت دفترچه خاص، کارت هوشمند به سازمانهای بیمه گر

4-تخفیف فرانشیز دارویی بیماران مطابق دستورالعمل وزارت متبوع

5-همکاری با موسسه و انجمنهای خیریه حمایت از بیماران خاص

 

دیالیز وپیوندکلیه:

 دیالیز فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک محلول با در معرض قرار گرفتن با محلول دیگر که از طریق غشای نیمه تراوا از هم جدا شده‌اند، تغییر می‌کند. مولکولهای آب و مواد با وزن مولکولی کم می‌توانند از منافذ غشا عبور کرده ولی مواد با وزن مولکولی زیاد مانند پروتئینها نمی‌توانند عبور کنند. دیالیز در تصفیه خون بیماران دچار نارسایی کلیه استفاده می‌شود.

درحال حاضر  11 مرکز دیالیز در سراسر استان آماده ارائه خدمات به  بیماران دیالیزی  تحت پوشش می باشد که تهیه وتوزیع اقلام تجهیزاتی ، تامین دستگاههای همودیالیز و RO  ونظارت برحسن اجرای خدمات درمانی در آنها به عهده این حوزه می باشد وبا توجه به افزایش روزافزون بیماران، هدف توسعه واحدهای فوق وارتقاء سطوح ارائه خدمات ، در آنان می باشد .

تالاسمی:

تالاسمي چيست ؟

 تالاسمی نوعی کم خونی ارثی و ژنتیکی است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین بوجود می‌آید

انواع تالاسمی

تالاسمی به دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل تالاسمی ماژور )تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد. افراد مبتلا به تالاسمی مینور در واقع کم خونی مشکل‌سازی ندارندریا، ولی اگر دو فرد تالاسمی مینور با هم ازدواج کنند به احتمال 25% فرزندنشان دچار تالاسمی شدید ماژور خواهد بود و 25% فرزندشان سالم و 50% تالاسمی مینور خواهند داشت .

درحال حاضر 11مرکز تالاسمی در استان درحال پاسخگویی به نیازهای درمانی نزدیک به 1500 بیمار مبتلا به تالاسمی تحت پوشش این استان می باشند. مرکز بیماریهای خاص ابوریحان واقع در ضلع شمالی بیمارستان شهید محمدی به عنوان مرکز ریفرال  و باحضور وهمکاری پزشکان متخصص وفوق تخصص  آماده پاسخگویی به بیماران عزیز می باشد.

هموفیلی:

هموفيلي چيست ؟

هموفیلی نوعی بیماری ارثی است که در آن خون در محل بریده شده بند نمی‌آید و جز در موارد استثنایی این بیماری فقط در افراد مذکر دیده می‌شود. عارضه خونریزی در هموفیلی می‌تواند بسته به شدت اختلال ژنتیکی درجات مختلفی از نظر شدت داشته باشد.

 

انواع هموفیلی

هموفیلی A و B اختلالات انعقادی وابسته به کروموزوم جنسی هستند که به ترتیب بر اثر جهشهایی در ژنهای F8C و F9 ایجاد می‌شوند. جهشهای F8C موجب کمبود یا اختلال عملکرد عامل انعقادی 8 و جهشهای ژن F9 باعث کمبود یا اختلال عملکرد عامل انعقادی 11 می‌شوند. هموفیلی نوعی اختلال در تمام نژادها و بدون ترجیح نژادی است. میزان شیوع هموفیلی A از هموفیلی B بیشتر است.

دراستان نزدیک به 130بیمار با اختلال انعقادی وجود دارند که در مرکز بیماریهای خاص ابوریحان تحت نظرودرمان میباشند.

 

MS

 

MS چيست ؟

MS يا مولتيپل اسكلروزيس نوعي بيماري مزمن و اغلب پيشرونده دستگاه عصبي مركزي است كه با از بين رفتن غشاي ميلين در برخي از اعصاب مغز و نخاع بصورت تكه هاي كوچك مشخص مي شود . از بين رفتن غلاف ميلين باعت اختلال در انتقال پيامهاي عصبي است . علت اين بيماري ناشناخته است . در بالغين جوان بين 20 تا 40 سال شايعتر بوده و ميزان ابتلا در زنان دو برابر مردان است.

حمایت از بیماران ام اس بر اساس دستورالعمل وزارت متبوع ودر زمینه تخفیف فرانشیز دارویی، هزینه های بستری و هزینه های MRI  وCT  scanدر استان صورت می پذیرد.