سامانه ها:

 

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

شکایت تعرفه ای بیماران بستری

http://1690.ir

2

سطح بندی مراکز درمانی و موسسات پزشکی

http://neda1404.kmu.ac.ir