نام : پروانه

 

نام خانوادگي : شريفي

 

سمت : كارشناس مسئول

مدرك تحصيلي : ليسانس 

رشته تحصيلي : پرستاری

سنوات شغلي : 20 سال 

 

 

شرح وظایف واحد نوزادان حوزه معاونت درمان

 پیگیری برگزاری کارگاههای تربیت مربی احیاء نوزاد در منطقه غرب استان

 پیگیری مستمر برگزاری کارگاههای آموزشی احیاء نوزاد توسط مربیان دوره دیده بیمارستانها در بیمارستانهای استان

 تکمیل چک لیست سطح بندی خدمات پریناتال شهرستانهای استان

 آنالیز نیازمندیها و کمبودهای هر بیمارستان و پیگیری برآورد هزینه های لازم با همکاری واحد تجهیزات پزشکی

 پیگیری برگزاری سالیانه کمیته پریناتال دانشگاهی

 جمع آوری کلیه فرمهای ثبت مرگ نوزادان استان از ابتدای سال 90 از رابطین مرگ نوزاد بیمارستانها و انتقال آنها به برنامه اکسل به منظور آنالیز داده ها و نظارت کامل بر حسن اجرای تکمیل فرمها توسط رابطین 

 شرکت در کارگاهها و سمینارهای مربوط به سلامت نوزادان

 کنترل دقیق انتقال آمار مرگ و میر بیمارستانها به سایت مربوطه و تطابق آن با آمار معاونت بهداشتی

 پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت متبوع در خصوص احیاء نوزاد ،مراقبت هم اغوشی، سطح بندی خدمات پری ناتال و ثبت نظام مرگ نوزاد

 فعال سازی کمیته های مرگ نوزادان در بیمارستانهای استان

 

شرح وظایف واحد کودکان 1-59 ماهه

 جمع آوری کلیه فرمهای ثبت مرگ کودکان 1- 59 ماهه استان از ابتدای سال 90 از رابطین مرگ کودکان بیمارستانها و انتقال آنها به برنامه اکسل به منظور آنالیز داده ها و نظارت کامل بر حسن اجرای تکمیل فرمها توسط رابطین

 پیگیری برگزاری کمیته های مرگ کودک 1-59 حوزه درمان هر 6ماه وکمیته دانشگاهی هر سال یکبار

 شرکت در کارگاهها وسمینارهای مربوط به سلامت کودک

 کنترل دقیق انتقال آمار مرگ و میر داخل بیمارستانی به سایت مربوطه و تطابق آمارهای مرگ خارج بیمارستانی با آمار معاونت بهداشتی

 فعال سازی کمیته های مرگ کودکان 1- 59 ماهه بیمارستانها ی استان

 6تهیه و تنظیم سناریو های مرگ کودکان قابل پیشگیری که در آن قصور صورت گرفته

 پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت متبوع در خصوص ثبت نظام مرگ کودک 1- 59 ماهه

 

سلامت کودک و نوزاد

 برگزاری کمیته درمان ودانشگاهی بررسی مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه استان

 ارسال آمار مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه از طریق سایت به ادراه سلامت کودکان

 برگزاری کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد

 ارسال آمار مرگ و میر نوزادان از طریق سایت به ادره سلامت نوزادان

 اجرای سطح بندی خدمات پریناتال در استان

 برگزاری کمیته دانشگاهی پریناتال

 کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بر اساس شاخصهای کشوری

 

معرفي واحد سلامت نوزادان

  احیاء نوزاد

احیاء نوزاد در زایشگاهها ،بخشهای نوزادان و NICU از اهمیت ویژه ای برخورداراست ،احیاء صحیح و به موقع تعداد زیادی از مر گهای نوزادی را کاهش خواهد داد لذا به منظور نیل به این هدف CD و کتابچه های آموزشی و کلاسهای آموزشی جهت پرسنل دست اندرکار واحدهای نوزادان و زایمان ارائه گردیده و آموزش و ارتقاء کیفی مستمر بخشهای بیمارستانی میتواند کمک کننده باشد.

 

سطح بندی خدمات پریناتال

بر اساس بررسی های بعمل آمده با انجام طرح سطح بندی خدمات پریناتال مرگ و میر شیرخواران به میزان زیادی کاهش خواهد یافت . در حال حاضر گر چه شاخص مرگ مادران طی سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه ای یافته اما شاخص مرگ نوزادان طی بیش از یک دهه گذشته در کشور کاهش قابل ملاحظه ای نیافته . به همین دلیل و در پاسخ به این نیاز سطح بندی خدمات پریناتال در دستور کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت تا با پیاده نمودن صحیح آن بهبود و ارتقای عدالت در توزیع امکانات کشور و تحکیم جایگاه و نقش تولیتی وزارت بهداشت در ارائه سلامتی محقق گردد.

 

تعاریف

  سطح 1

- هدف کلی این سطح ارایه خدمات پایه به مادران و نوزادان کم خطر است .حداقل امکانات مورد نیاز این سطح عبارتند از : امکان احیا و تثبیت مادر و نوزاد ، پایش مراقبت روتین مادر و نوزاد سالم ، ارائه خدمات به مادران باردار و نوزادان ترم و کم خطر

 سطح 2

- ارائه خدمات تخصصی به مادران باردار با سن حاملگی 32- 36 هفته و وزن بیشتر از 1500 گرم، امکان احیا و تثبیت مادران و نوزادان، امکان مراقبت از مادران با خطر متوسط بارداری ،زایمان و پس از زایمان سطح 3: ارائه خدمات فوق تخصصی مادران و NICU است که به معنی حضور دایمی پرسنل و امکانات تخصصی و  فوق تخصصی برای زنده نگه داشتن و ارائه خدمات به مادران ونوزادان تا زمان لازم است.

 

نظام مراقبت مرگ نوزادی

از سال 1388نظام مراقبت مرگ نوزادان با GA 22  هفته تا 29 روز بعداز تولد در داخل بیمارستانها براساس فرمهای تنظیم شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به اجرا در آمده و از طریق سیستم پورتال به وزارت مطبوع ارسال می گردد.

 

مراقبت هم آغوشی 

 همه ساله حدود20 میلیون نوزاد با وزن پایین متولد میشوند که تعداد زیادی از آنها در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند . مراقبت از چنین نوزادانی باری بر سیستمهای اجتماعی و بهداشتی جامعه دارد. مراقبت مادرانه آغوشی روش موثر ی برای برآوردن نیازهای گوناگون نوزادان از قبیل حفظ درجه حرارت ،تغذیه، محافظت از عفونت ،ایمنی ،عطوفت و تطابق بهتر و زودتر عمل بلع و ساکینگ و تنفس است .این روش برای اولین با ر توسط ری مارتینز در بوگوتای کلمبیا معرفی شد که به عنوان جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری ناقص و نامتناسب از نوزادان نارس که بر مشکلات اولیه فائق آمده بودند و فقط نیاز های تغذیه ای و رشدی داشتند اجرا شد.تقریبا دو دهه تحقیقات و تجربه نشان داده است که کاربرد KMC فراتر از یک جایگزینی برای مراقبت انکوباتوری است.

هدف : توسعه مراقبت هم آغوشی در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان(NICU) و بستر سازی جهت توسعه این گونه مراقبت در کلیه بخشهای نوزادان است.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-27 11:07    آمار بازدیدکنندگان   :  44554        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ